II Liceum Ogólnokształcące

Konkurs Informatyczny „Order of Code”

Konkurs Informatyczny "Order of Code" jest lokalnym konkursem dla szkół ponadgimnazjalnych w programowaniu na czas. Został zainicjowany w roku 2013. Jest przeprowadzany raz w roku, zwykle w miesiącu lutym lub marcu. Organizatorami konkursu są: Order of Code sp. z o.o., Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” oraz II LO im.Kazimierza Morawskiego w Przemyślu.

Głównym celem konkursu jest rozwój i popularyzacja myślenia algorytmicznego oraz programowania wśród uczniów.

Konkurs ma charakter zadania wykonywanego indywidualnie lub zespołowo z pomocą własnego komputera. Uczestnicy piszą program (C++, C#, VB, Java) rozwiązujący problem z dziedziny zastosowań biznesowych.

Do dnia dzisiejszego odbyło się 6 edycji konkursu:

I edycja

II edycja

III edycja

IV edycja

V edycja

VI Konkurs Informatyczny SoftwareHut

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do udziału w konkursie, a dla osób zainteresowanych umieszczamy regulamin z jednej z edycji:

Regulamin V Konkursu Informatycznego „Order of Code”

Autor: