II Liceum Ogólnokształcące

Konkurs literacki "Są gdzieś okna, które płoną cały czas"

Zapraszamy do udziału młodzieży w VI edycji konkursu literackiego na temat niepełnosprawności "Są gdzieś okna, które płoną cały czas".

Celem projektu jest uwrażliwianie społeczeństwa na problemy ludzi niepełnosprawnych oraz ich relacje z osobami pełnosprawnymi.

Konkurs literacki jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych (7 i 8 klasy). Ujęty w wykazie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie może być wpisany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jako szczególne osiągnięcia brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Praca może mieć formę eseju, pamiętnika, reportażu lub opowiadania.

Prace należy wysyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (wraz z wymaganymi załącznikami) do 31 marca 2023 r.

Organizatorami konkursu są: II LO im prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, absolwent szkoły Krzysztof Gudzelak oraz stowarzyszenie Inicjatywy Podkarpacia.

 

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się w regulaminie. Do pobrania również formularz zgłoszeniowy.

 

Autor: