II Liceum Ogólnokształcące

DSD - Deutsches Sprachdiplom

 

II Liceum Ogólnokształcące  im prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu realizuje od września 2014 roku program DSD II (Deutsches Sprachdiplom – Niemiecki Dyplom Językowy II stopnia). Naukę języka niemieckiego w wymiarze rozszerzonym (6 godz. tygodniowo) kontynuują w naszej szkole absolwenci przemyskich gimnazjów: Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 3 , Gimnazjum Nr 4 oraz Gimnazjum w Krasiczynie, którzy w marcu 2014r zdawali w II LO w Przemyślu egzamin DSD I, a we wrześniu 2014r odebrali dyplomy potwierdzające ich znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 lub A2.

W dniach 26-27 listopada 2013 r. zapadła decyzja o przyznaniu naszemu liceum statusu szkoły DSD. Pod patronatem naszego liceum zrzeszone są trzy przemyskie gimnazja: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 3,  Gimnazjum nr 4 oraz Gimnazjum nr 5.

Oto linki do współpracujących z nami gimnazjów:

  • www.gim1przemysl.edu.pl ( obecnie SP nr 14)
  • www.gim3przemysl.eu  ( obecnie SP nr 5)
  • www.zszoi.edu.pl  ( obecnie SP nr 16)
  • http://gim5przemysl.pl/ ( obecnie SP nr 4)

Na początku marca 2014r. II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu otrzymało prestiżowy certyfikat nadający szkole prawo przeprowadzania egzaminów DSD. (Deutsches Sprachdiplom - Niemiecki Dyplom Językowy). Nasza szkołą jest jedyną taką szkołą na Podkarpaciu.

Praca nad wprowadzeniem projektu w II LO i współpraca z w/w gimnazjami trwa od 2010 roku.

W galerii certyfikaty i zdjęcia dokumentujące to przedsięwzięcie.

Autor: