II Liceum Ogólnokształcące

MIŚCON

MIŚCON- Była to inicjatywa organizowana przez uczniów naszej szkoły, to jest Michała Józefaciuka, Bruna Dzika, i Jakuba Chuchrę,  polegała ona na zorganizowaniu Konwentu Gier i Fantastyki.

Cała impreza była dla każdego, każdy bez względu na wiek, czy nawet na zainteresowania mógł przyjść i się dobrze bawić. Dodatkowo organizatorzy zadbali o rozrywki dla uczestników, każdy mógł pograć w wspaniałe planszówki za które odpowiedzialne było stowarzyszenie GRATY, oprócz tego była cała masa wspaniałych prelekcji, jedna z nich była nawet zorganizowana przez jednego z nauczycieli.

Całość inicjatywy miała się skończyć na samym konwencie, jednak oprócz niego zorganizowane zostały mniejsze spotkania tematyczne, oprócz samych spotkań powstało stowarzyszenie które może za niedługo z nowym zespołem, zorganizuje jeszcze masę innych ciekawych rzeczy.

MIŚCON- It was an event organized by a group of students from our school, consisting of Michał Józefaciuk, Bruno Dzik, and Jakub Chuchra, its main goal was organizing the Convention of Games and Fantasy.

The whole event was for everyone, regardless of their age or interests, everyone could come and have fun. In addition, the organizers took care of entertainment for the participants, they could play great board games for which the GRATY association was responsible, in addition, there were a whole lot of great lectures, one of them was even organized by one of the teachers.

The whole initiative was supposed to end at the convention itself, but smaller thematic meetings were organized, in addition to them an association was created which, maybe soon with a new team, will organize a lot of new interesting activities.

Autor: Jakub Chuchra, Michał Józefaciuk