II Liceum Ogólnokształcące

Dyplomy językowe DSD II rozdane!

18.05.2022r odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów językowych DSDII (poziom B2/C1) naszym tegorocznym absolwentom. Do egzaminu DSDII przystąpiło w tym roku 12 uczniów. Warto zaznaczyć, że dyplom DSDII otrzymują osoby, które osiągną zarówno poziom B2 jak i C1 z poszczególnych sprawności: czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie. Najlepszy wynik w naszej szkole osiągnęła Julia Bilińska (3h), która od Konsulatu Generalnego RFN w Krakowie otrzymała dyplom z gratulacjami. Warto dodać, że aż 5 uczniów uzyskało z wszystkich części egzaminu najwyższy poziom C1. Wszystkim serdecznie gratulujemy wysokich umiejętności z języka niemieckiego, mając nadzieję, że będą je potrafili w pełni wykorzystać w swojej dalszej edukacji i dorosłym życiu.

Na uroczystości nie zabrakło znamienitych gości. Dyplomy wręczała p. Nina Diehl z ramienia Centrali Szkolnictwa Zagranicznego w Niemczech (ZfA). Z gratulacjami do trzecioklasistów zwróciła się p. Naczelnik Wydziału Edukacji w Przemyślu- Renata Kochanowicz-Chalicka.

W uroczystości wzięli także udział dyrektorzy szkół podstawowych DSD w Przemyślu- p. Małorzata Ziober (SP5) oraz p. Małgorzata Kozaczenko (SP14), nauczyciele języka niemieckiego oraz rodzice naszych absolwentów. Gospodarzem imprezy był dyrektor II LO -p. Mariusz Zamirski. Nie zabrakło części artystycznej. Tym razem przed publicznością stanęła grupa uczniów z kl. 2f, która pod okiem p. Rafała Paśko i p. Agnieszki Siuty przygotowała mini przedstawienie teatralne pt. "Die Bremer Stadtmusikanten" w postaci czytania performatywnego- oczywiście w języku niemieckim.

Uroczystość poprowadzili młodzi konferansjerzy z 1DSD: Karolina Kotuła (1f) oraz Krzysztof Kamiński (1d).

Autor: A.Siuta