II Liceum Ogólnokształcące

Rekrutacja do grupy międzyoddziałowej DSD II

Drodzy ósmoklasiści!

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych ruszyła na dobre! 

Jeśli zdecydowaliście się kontynuować Waszą naukę w II Liceum Ogólnokształcącym
w Przemyślu, to przeczytajcie garść informacji poniżej.

W holu na parterze szkoły, między salą nr 3 i salą nr 4 (punkty rekrutacyjne) zostanie przygotowana specjalna urna dla wszystkich tych uczniów, którzy zdecydowali się na wybór programu DSD II (nauka języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym w ramach Deutsches Sprachdiplom II. stopnia ). Obok urny znajdziecie deklarację, którą należy starannie wypełnić i wrzucić do urny. 

Przypominamy, że program DSD II skierowany jest do uczniów przemyskich szkół podstawowych DSD oraz do wszystkich chętnych, którzy mogą się wykazać znajomością języka niemieckiego na poziomie B1 lub A2, zdawali egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego albo uczyli się tego języka intensywnie prywatnie. 

Bliższych informacji na ten temat udzielą Wam na pewno nauczyciele pracujący w komisjach rekrutacyjnych oraz pracownicy portierni. 

 

Deklarację można pobrać także z załącznika.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Autor: