II Liceum Ogólnokształcące

Program DSD

Program DSD II w II LO w roku szkolnym 2022/23

W roku szkolnym 2022/23 planowana jest nauka języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym w ramach grupy międzyoddziałowej DSD II (5+5+4+4; w cyklu czteroletnim łącznie 18 godz.).
Program DSD (Deutsches Sprachdiplom) adresowany jest do uczniów zainteresowanych solidnym przygotowaniem do matury z języka niemieckiego na poziomach podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym oraz zdobyciem certyfikatu językowego DSD II (poziom B2/C1). Możliwe jest też w ramach czteroletniej nauki w liceum zdawanie egzaminu DSD I ( poziom B1). Dotyczy to wszystkich chętnych uczniów II LO.

DSD – poziom I

  • odpowiada poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • jest potwierdzeniem umiejętności językowych przy ubieganiu się o przyjęcie do kolegiów w Niemczech i krajach niemieckojęzycznych
  • pomaga w ubieganiu się o przyjęcie na studia w Niemczech i krajach niemieckojęzycznych

DSD – poziom II

  • odpowiada poziomowi B2 względnie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • potwierdza umiejętności językowe potrzebne przy rekrutacji na uniwersytety w Niemczech i krajach niemieckojęzycznych

Od 2014 r. II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu jest jedynym na Podkarpaciu centrum egzaminacyjnym egzaminów DSD I i DSD II.

 

 

  

Autor: