II Liceum Ogólnokształcące

Listy zakwalifikowanych do przyjęcia

Publikujemy listy Kandydatów do II LO zakwalifikowanych do przyjęcia. Kandydat zostanie przyjęty do II LO po dostarczeniu oryginałów dokumentów tj. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia  o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Terminy pracy Komisji Rekrutacyjnej związane z tym etapem są ogłoszone w komunikacie pod adresem: http://lo2przemysl.edu.pl/a,79,terminy-i-czas-pracy-komisji-rekrutacyjnej-przy-2lo-przemysl 

 

Autor: