II Liceum Ogólnokształcące

Nagrody dla uczniów

Nagroda im. Zbigniewa Brzezińskiego

Nagroda im. Brzezińskich (przyznawana w latach 1991 – 2015) dla uczniów kończących szkołę z najwyższymi osiągnięciami w nauce oraz wyróżniających się w pracy na rzecz środowiska szkolnego. W każdej kategorii przyznawano dwie nagrody – w wysokości 600 USD i 300 USD.

 

Nagroda im. prof. Kazimierza Morawskiego

Nagroda im. prof. Kazimierza Morawskiego przeznaczona jest dla ucznia klasy drugiej, który wykaże się najbieglejszą znajomością języka łacińskiego i kultury starożytnego Rzymu. Potomkowie patrona szkoły, fundatorzy nagrody, w liście do pierwszej laureatki napisali: "Fundując nagrodę (...) chcemy zachęcić Was do nauki języka martwego... Dostrzeżmy wpływ myśli oderwanej w rozwoju naszej cywilizacji. Dostrzeżmy, że to ona właśnie jest motorem dziejów, rozwoju i awansu społeczeństw i ...uczmy się łaciny". Nagroda przyznawana jest każdego roku i wynosi 2000 złotych.

 

Nagroda im. Wojciecha Inglota

Nagroda im. Wojciecha Inglota honoruje osiągnięcia uczniów z chemii. Za wybitne wyniki można otrzymać 1000 USD (ta nagroda kumuluje się, jeżeli w danym roku sukcesów nie było).

 

Nagroda Order of Code

Nagroda za wybitne osiągniecia z informatyki. Obejmuje kwotę 3000 zł oraz dodatkowo wakacyjny staż w firmie Order of Code z możliwością wyjazdu za granicę.

 

Nagroda KOWAL ROZWOJU im. Rodziny Feczków

Nagrodę przyznaje się jednorazowo na początku roku szkolnego za poprzedni rok, uczniowi który spełnia jedno z wymienionych kryteriów: samodzielnie rozwija się mentalnie, twórczo inspiruje innych do rozwoju, osiąga wybitne wyniki w nauce, sukcesy w konkursach, olimpiadach i innych, uzyskał świadectwo z wyróżnieniem i aktywnie uczestniczy w promowaniu życia kulturalnego szkoły, angażuje się w działalność twórczą, literacką lub organizacyjną. 
Nagroda KOWAL ROZWOJU im. Rodziny Feczków
Regulamin przyznawania nagrody KOWAL ROZWOJU im. Rodziny Feczków
Laureaci Nagrody KOWAL ROZWOJU i rys historyczny Rodziny Feczków

W roku szkolnym 2021/2022 decyzją Fundatora, nagroda KOWAL ROZWOJU wynosi 2 500 zł plus jeden grosz na dalsze szczęście.

 

 

Autor: