II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Odbiór świadectw maturalnych

Informujemy, że 30 czerwca absolwenci będą mogli odebrać swoje świadectwa maturalne w sekretariacie szkoły. Prosimy o zgłaszanie się uczniów poszczególnych klas w godzinach określonych w poniższym harmonogramie.

 

III A

8:30

III C

9:00

III D

9:30

III E

10:00

III F

10:30

przerwa

11:00

III G

11:30

III H

12:00

 

Po odbiór dokumentów prosimy się zgłaszać

z dowodami  osobistymi!

 

Prosimy o przyniesienie legitymacji szkolnych w celu wpisania peseli do uprawnień ustawowych przy przejazdach środkami transportu publicznego