II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Varietes - młodzi dziennikarze

Uczniowie II LO w Przemyślu biorą udział w ogólnopolskim konkursie dziennikarskim pt. "Czwarta władza z klasą. Koncern medialny". Ich zadaniem było uruchomienie portalu internetowego o tematyce publicystyczno-społecznościowej. Amatorzy dziennikarstwa uczą się, pracują pełną parą i walczą o nagrody.

Portal kierowany jest do ludzi poszukujących aktywnych form spędzania wolnego czasu w Przemyślu. Na stronie zostały zebrane informacje dotyczące zajęć dodatkowych i kół zainteresowań, a także informacje o wydarzeniach kulturalnych, recenzje, felietony, wywiady i wideoreportaże. Powstaje również angielska wersja strony.

Zespół redakcyjny tworzy sześcioro uczniów naszego liceum: Dawid Szupelak (redaktor naczelny, kl. 2f), Paulina Anna Kościelna (dziennikarz, kl. 2f), Zofia Bobrowicz (tłumacz, kl. 2f), Ewa Leszczyńska (PR-owiec, kl. 2f), Bartek Grębowicz (grafik, kl. 2f) oraz Krystian Magdziarz (informatyk, kl. 1a). Opiekunem zespołu jest p. Monika Maciewicz.

Innowacyjność portalu przejawia się w swobodnej możliwości współtworzenia go przez czytelnika. Redakcja współpracuje również z Urzędem Miasta w Przemyślu, Przemyskim Centrum Kultury i Nauki "Zamek" oraz gazetką szkolną "Morawa".

Młodzi dziennikarze uczą się zasad panujących w świecie mediów, praw rządzących Internetem, ale również walczą o nagrody. Zwycięzcy konkursu udadzą się na dwutygodniowy obóz językowy do Wielkiej Brytanii, a ich szkoła zostanie wyposażona w sprzęt multimedialny.

Redakcja portalu zaprasza:

www.varietes.czwartawladza.edu.pl