II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Finał Konkursu "Temat: Europa"

Klasa 2 e weźmie udział w lekcji otwartej według scenariusza lekcji wyróżnionego w finale Ogólnopolskiego Konkursu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce pod hasłem "Temat: Europa". Laureatką konkursu i autorką nagrodzonego pomysłu na przeprowadzenie zajęć jest pani Małgorzata Wilgucka.

Scenariusz dotyczy wielowiekowej wspólnoty kulturowej Europy, jej tradycji, historii, architektury, literatury i sztuki, której ślady odnajdujemy w przestrzeni architektonicznej, historycznej i artystycznej Przemyśla.
Na konkurs przysłano prace od nauczycieli zarówno przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych czy artystycznych i zawodowych - z historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, geografii, fizyki, chemii, plastyki, przedmiotów zawodowych.
Jury konkursu oceniało, między innymi, kreatywność podejścia do przedstawienia tematyki wybranego obszaru tematycznego i innowacyjność wykorzystanych metod pracy z młodzieżą. 

Scenariusze oceniało kilkunastoosobowe grono profesorów i ekspertów z Katedry Prawa Międzynarodowego w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Katedry Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakładu Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zakładu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu w Białymstoku, Muzeum Pamięci Sybiru oraz doradca Prezydenta Pracodawców RP.

Nagrodą dla laureatów konkursu jest publikacja scenariusza lekcji i biogramu autora na stronach Komisji Europejskiej oraz trzydniowy wyjazd studyjny do instytucji unijnych w Brukseli. Więcej informacji na stronie: http://www.lekcjaeuropejska.pl/.

Lekcja według nagrodzonego scenariusza odbędzie się w drugim semestrze obecnego roku szkolnego z udziałem zaproszonych nauczycieli: pani Ewy Wójcik, pani Małgorzaty Pięty, pana Artura Picha i pana Rafała Paśki.

Tagi: