II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

VI Konkurs Wiedzy o Kulturze Antycznej

13.01.2015 roku w Rzeszowie odbył się półfinał Konkursu Wiedzy o Kulturze Antycznej. II LO reprezentowała – zakwalifikowana do drugiego etapu – drużyna z klasy 2 c – Klaudia Musz, Mariusz Fynyk i Jakub Kozaczkiewicz. Zadaniem drużyny był napisanie reportażu z wizyty w starożytnych Delfach.

Konkurs Wiedzy o Kulturze Antycznej „Non scholae, sed vitae discimus” organizowany jest przez VI Liceum Ogólnokształcące im. A. Towarnickiego w Rzeszowie oraz Zakład Historii Starożytnej i Orientalistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego pod Honorowym Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa , JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra hab. Aleksandra Bobko, oraz Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie Tadeusza Bajdy . Konkurs ten ma charakter interdyscyplinarny i przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego, wykazujących szczególne zainteresowanie kulturą antyczną. Od osób biorących udział w Konkursie Wiedzy o Kulturze Antycznej wymaga się znajomości z zakresu kultury Starożytnego Wschodu, Grecji i Rzymu.

 

Małgorzata Wilgucka