II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu.(…) Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.”. Tak mówił o ojczyźnie i o wolności Jan Paweł II.

Nadzieja wolności towarzyszyła wielu pokoleniom od czasów zaborów, dla niektórych była niespełniona. Tęsknotę za ojczyzną i miłość do niej wielu zniewolonych pokoleń najlepiej oddaje modlitwa syberyjskich zesłańców, polskich dzieci: „Kiedy wrócę do Ciebie, padnę na twarz bez słowa, będę Ciebie Ziemio Polska całować, całować, całować…”.

W tym roku obchodzimy 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił przez aklamację rok 2018 rokiem tego właśnie Jubileuszu. „11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata” – napisano w uchwale. 27 kwietnia 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z tym niezwykle radosnym Jubileuszem II Liceum Ogólnokształcące im. profesora Kazimierza Morawskiego w Przemyślu włącza się w Narodowe Obchody poprzez organizowanie przedsięwzięć mających na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z marzeniami o wolności, z walką o wolność, z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

 

Witaj, wolności aniele,

Nad martwym wzniesiony światem!

Oto w Ojczyzny kościele

Ołtarze wieńczone kwiatem

I wonne płoną kadzidła!

Patrz! tu świat nowy — nowe w ludziach życie.

Spojrzał — i w niebios błękicie

Malowne pióry złotemi

Roztacza nad Polską skrzydła;

I słucha hymnów tej ziemi.

Juliusz Słowacki „Oda do wolności”

 

MAJ / CZERWIEC 2018

 

Rajd Niepodległości na Kalwarię Pacławską szlakiem Jana Pawła II pod hasłem „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.” Wspomnienie roli wielkich jednostek w zmaganiach ze zniewoleniem narodu.

Konkurs Śladami Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w 100. rocznicę urodzin i 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Przypomnienie starań o przestrzeń wolności w wymiarze lokalnym.

Lekcja otwarta plenerowa Kultura jako przestrzeń wolności. Rola kultury w kształtowaniu i podtrzymywaniu tożsamości narodowej w wymiarze lokalnym i europejskim.

Udział  strzelców z JS 2009 w Przemyślu w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Przemyślu. Uroczyste złożenie Przyrzeczenia Strzeleckiego przez uczniów klas pierwszych.

Konkurs na prezentację multimedialną Przełomy 1918/1945/1989 dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7) i gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych na terenie miasta i powiatu przemyskiego.
.
Konkurs literacko - plastyczny Patriotyzm kiedyś - dziś – jutro z wykorzystaniem formy kamishibai.

 

SIERPIEŃ 2018

 

Udział  strzelców z JS 2009 w Przemyślu w defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie.

Udział  strzelców z JS 2009 w Przemyślu w obchodach rocznicowych bitwy pod Zadwórzem w roku 1920.

 

WRZESIEŃ 2018

 

Bieg Niepodległości na symbolicznej 100 kilometrowej trasie wokół Przemyśla. Bieg rozpocznie grupa  strzelców z JS 2009 w Przemyślu, która wyruszy spod pierwszej siedziby szkoły, złoży kwiaty pod pomnikiem Orląt Przemyskich, a następnie uda się do miejscowości Malhowice, gdzie bieg będzie kontynuowany przez grupy biegaczy (nauczycieli, uczniów, absolwentów i przyjaciół szkoły).

Rajd Niepodległości na trzech trasach połączony z piknikiem na Kopcu Tatarskim dla uczniów II LO, gości z Goerdeler Gymnasium Padeborn oraz pozostałych zaproszonych Gości. Na zakończenie odbędą się konkursy sprawnościowe, quiz wiedzy historycznej oraz ognisko.

Lekcja otwarta Bądź wierny Idź upamiętniająca zmagania z systemem komunistycznym w latach 1945 – 1989.

 

LISTOPAD 2018

 

Wieczornica patriotyczna na okoliczność udziału  strzelców z JS 2009 w Przemyślu w obronie Przemyśla.

Akademia z okazji Dnia Niepodległości połączona z quizem historycznym.

Udział  strzelców z JS 2009 w Przemyślu w rekonstrukcji obrony Przemyśla z 1920 roku.

Udział  strzelców z JS 2009 w Przemyślu w obchodach Dnia Niepodległości 11 listopada w Przemyślu.

Olimpiada Solidarności. Polska droga do wolności w II poł. XX wieku.

 

GRUDZIEŃ 2018

 

Udział młodzieży w Marszu Orląt Przemyskich w Przemyślu.