II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

"Błogosławiona kołyska" - 85 urodziny Zbigniewa Herberta

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej zorganizowało w dniach 22 - 25.10.2009 r. "Herbertiadę", na którą złożyły się: sesja naukowa : "Rewizje. Herbert w najnowszych badaniach", warsztaty interpretacyjne, wyjazd studyjny do Lwowa, miejsca urodzin poety, wieczór filmowy - "Śladami Herberta po Lwowie". 

Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami p. T. Kusińską i p. B. Skubisz mieli okazję uczestniczyć w tej ciekawej lekcji kultury i literatury. Na pewno bogata tematyka referatów pozwoliła przybliżyć twórczość Zbigniewa Herberta, poety, który po wsze czasy uczy "dobrego smaku" i tego, że bycie człowiekiem honoru jest więcej warte od jakiejkolwiek nacji. 

"Herbertiada" weszła już w tradycję cyklicznych imprez kulturalnych odbywających się w Przemyślu.

B. Skubisz