II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

DZIAŁANIA JS 2009 W MIESIĄCU WRZEŚNIU

Pierwszy miesiąc roku szkolnego obfituje w większą niż zwykle liczbę uroczystości oraz imprez miejskich. W prawie wszystkich, jak co roku, wzięli udział nasi strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2009.

W pierwszej kolejności wymienić należy udział w uroczystościach upamiętniających dwie 79 rocznice - napadu Niemiec hitlerowskich na Polskę 1 września oraz wkroczenia wojsk sowieckich 17 września, oraz udział w uroczystości odsłonięcia odnowionego pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, u zbiegu ulic Wodnej i Mostowej w Przemyślu, w dniu 4 września, przez kompanię honorową wraz ze strzeleckim pocztem sztandarowym.

W ramach szkolnych obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, a poniekąd z własnej inicjatywy, w dniu 10 września strzelcy wzięli udział w rajdzie na trasie od granicy przy Niżankowicach do Przemyśla, celem upamiętnienia Orląt Przemyskich, gdzie także złożyli znicz na ich grobowcu na Cmentarzu Głównym w Przemyślu.

27 września z kolei, pododdział strzelecki uhonorował uroczyste otwarcie trzech wystaw plenerowych w przemyskim Rynku - „Ojcowie Niepodległości” zorganizowaną przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach projektu „Konwój biało-czerwony”, „100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”- przygotowaną przez Urząd Miejski w Przemyślu oraz „100-lecie Garnizonu Przemyśl” – przez 5 Batalion Strzelców Podhalańskich.

Oprócz udziału w wyżej wymienionych imprezach patriotycznych, strzelcy zabezpieczali również coroczny bieg ulicami miasta Przemyska Dycha.