II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Dzień Edukacji Narodowej

W czwartek, tj. 13 października obchodziliśmy w naszej szkole "Dzień Nauczyciela", oficjalnie zwany Dniem Edukacji Narodowej. Święto to jest celebrowane w Polsce od 1773 r.

Na średniej sali gimnastycznej o godz.13:00 odbyła się godzinna akademia zorganizowana przez uczniów szkoły, w szczególności przez klasę I "i" pod opieką pani profesor Wilguckiej.

   

Początek uroczystości należał do Pana Dyrektora Augusta Partyńskiego oraz do członków Rady Rodziców, którzy po krótkim przemówieniu wręczyli na ręce Dyrekcji kwiaty. Uczniowie dziękowali swoim nauczycielom za podjęty trud wychowawczy, cierpliwość. Na koniec podarowali każdemu z uczących symboliczną różę w kolorze jesieni. Część artystyczna, przygotowana przez klasę I "i", miała charakter humorystyczny.

Impreza była również doskonałą okazją do wręczenia różnego rodzaju nagród, między innymi dyplomów dla nauczycieli, którzy udzielali się w jakiś szczególny sposób.

Katarzyna Dudek