II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych

W Warszawie odbyła się uroczystość finałowa konkursu MSZ z okazji 25.lecia Konwencji Praw Człowieka. Uczennica II LO, Justyna Kozioł z klasy 2e, została finalistką konkursu. Wyróżnienie otrzymała także pani Małgorzata Wilgucka jako opiekun merytoryczny uczennicy a szkoła – dyplom honorowy Ministra Spraw Zagranicznych.

Na konkurs wpłynęły 433 prace  z całej Polski. Komisje wyłoniły 14 laureatów miejsc I-III oraz 14 uczniów, którym przyznano wyróżnienia. Nagrodzonych zostało też 12 nauczycieli, a 9 nauczycieli otrzymało wyróżnienia. Ministrowie serdecznie pogratulowali wszystkim 28 laureatom. Podziękowali także nagrodzonym nauczycielom oraz rodzicom za zachęcenie dzieci i młodzieży do interesowania się tematem praw człowieka. Słowa podziękowania skierowali także do szkół, które poprzez swą codzienną misję edukacyjną stworzyły warunki do zgłębiania tej tematyki i odniesienia sukcesu w konkursach.

Głównym celem zorganizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych konkursów było upowszechnianie wśród uczniów, nauczycieli i szkół wiedzy na temat praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz na temat roli i działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konkursy miały również na celu zwiększenie znaczenia edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka w szkołach oraz podniesienie świadomości prawnej i rozwój kompetencji społeczno-obywatelskich uczniów i nauczycieli.

Tagi: