II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Komunikat dla kandydatów do klasy mundurowej

Test psychologiczny do klasy mundurowej będzie przeprowadzony w dniu 12.06.2019 r. o godz. 10:00 w sali 114, w budynku naszej szkoły.

Kandydat musi przynieść ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w teście psychologicznym.