II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Koniec roku klas trzecich

Dnia 27.04.2018 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Morawskiego odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla maturzystów. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00. Wszyscy zgromadzeni, absolwenci, młodzież szkolna, nauczyciele i rodzice w dającej się odczuć uroczystej atmosferze zajmowali miejsca na dużej sali gimnastycznej.
Urząd miasta reprezentował pan Grzegorz Hayder, absolwent II LO i równocześnie rodzic tegorocznego absolwenta. Na początku pan Marcin Gaweł poprosił o wprowadzenie pocztów sztandarowych szkoły i Strzelca. Następnie został odśpiewany hymn narodowy. Po hymnie prowadzący przywitali wszystkich zgromadzonych, po czym oddali głos dyrektorowi, Mariuszowi Zamirskiemu. Po przemówieniu głos zabrali pan Grzegorz Hayder, przedstawiciele Rady Rodziców oraz, w imieniu absolwentów, były przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Jakub Daraż.

Pan dyrektor, prezentując piosenkę Elektrycznych Gitar, przypomniał absolwentom, że „to już jest koniec”, ale także nowy, intrygujący początek ich dalszej drogi życiowej. Jakub Daraż, w niezwykle wzruszający sposób, w imieniu wszystkich klas trzecich podsumował trzy lata nauki w II LO. Po przemówieniach nadszedł czas na wręczenie kwiatów dyrekcji i wychowawcom oraz przekazanie sztandaru. Później wręczono nagrody za szczególne osiągnięcia uczniom wyróżniającym się w każdej klasie w osiągnięciach naukowych, wolontariackich i sportowych. Na koniec uroczystości zaprezentowano krótki program artystyczny, oczywiście o tematyce szkolnej. scenkę z życia klasy. Obecna przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Gabriela Wołoszyn, złożyła ponownie serdeczne podziękowania nauczycielom i gratulacje absolwentom, a następnie prowadzący pożegnali wszystkich zgromadzonych.

„Dobrze ten schował, kto schował w pamięci.”. Kochani Absolwenci, nie zapomnijcie o Nas !