II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Lekcja europejska w plenerze

7 czerwca na Starym Mieście w Przemyślu odbyła się lekcja otwarta w na podstawie scenariusza nagrodzonego przez warszawskie Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie dla nauczycieli „Temat: Europa”, organizowanym z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Nagrodą był studyjny wyjazd do Brukseli oraz opublikowanie scenariusza na stronach Komisji Europejskiej.
Zadanie uczestników konkursu polegało na przygotowaniu scenariusza lekcji o tematyce europejskiej, w którym mogliby podzielić się swoją kreatywnością i pomysłami na zaangażowanie uczniów. Istotą zajęć zatytułowanych Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu było poszukiwanie śladów wspólnoty europejskiej w historii, architekturze i sztuce naszego miasta.
Autorką nagrodzonego scenariusza jest pani Małgorzata Wilgucka. W zajęciach wzięła udział klasa 2 e z nauczycielami: Ewą Wójcik, Małgorzatą Piętą, Arturem Pichem, Rafałem Paśko. Każdy z opiekunów to specjalista w kolejnych dziedzinach: historii i filologii klasycznej, sztuce, historii, funduszach europejskich, literaturze, dzięki czemu uczniowie poznawali bogate tradycje europejskie Przemyśla z tych dziedzin. Przed samą lekcją
nauczyciele i uczniowie odbyli scenariuszowe spacery poznawcze, a niektórzy, ze swoimi grupami, nawet próby generalne. Kreatywność uczniów spowodowała, że w trakcie zajęć sami dodawali elementy poszerzające ramy scenariusza. Była to zatem także wspaniała zabawa, w myśl dewizy Kwintyliana: Docere, delectare, movere, czyli uczyć, zabawiać, wzruszać.
Podzieleni na kilka grup uczniowie wraz z opiekunami odkrywali łacińskie inskrypcje w Katedrze, secesyjny wystrój Kościoła ss. Karmelitanek Bosych, figurki świętych w budynkach miejskich, poznali filozofię życia Szwejka, recytowali Inwokację pod pomnikiem Adama Mickiewicza, sprawdzali, które obiekty są rewitalizowane z funduszy europejskich. Przewijały się nazwy wielu krajów europejskich: m. in. Grecji, Włoch, Węgier, Czech, Szkocji, Belgii, Austrii, Hiszpanii. Lekcja w formie spaceru pozwoliła na lepsze przyswojenie wiedzy o Przemyślu oraz integrację uczniów i nauczycieli.
Zajęcia trwające kilka godzin, w różnych punktach Starego Miasta, zakończyły się spotkaniem z panem Januszem Teuchmanem w kawiarni Fiore, w czasie którego właściciel opowiedział o włoskich inspiracjach cukierniczych, w tym o sztuce wyrabiania lodów, którymi także poczęstował uczestników zajęć. 

Lekcja wpisuje się w program obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, wskazując kulturę jako ważną przestrzeń tożsamości i wolności.