II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Literackie drogi do Niepodległości

7 listopada w Bibliotece Pedagogicznej w Przemyślu odbył się cykl trzech wykładów na okoliczność 100. lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jeden z nich, „Bądź wierny Idź – literackie drogi do niepodległości” zaprezentowała pani Małgorzata Wilgucka.

Włączając się w tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w  zorganizowała konferencję „O niepodległości raz jeszcze”. To kolejne przedsięwzięcie wpisujące się w przygotowania do 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Jednak tym razem, oprócz zagadnień historycznych, poruszone zostały również tematy z dziedziny literatury i teologii powiązane z wolnością człowieka oraz narodu. W programie konferencji znalazły się jeszcze referaty: „O niepodległość i granicę wschodnią 1918-19” (Jacek Magdoń – specjalista Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie) oraz „Wolność w nauczaniu Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny” (ksiądz Stanisław Haręzga). Gośćmi uroczystości byli wicewojewoda podkarpacka Lucyna Podhalicz oraz wicemarszałek województwa Piotr Pilch.

Wydarzenie adresowane było do dyrektorów, nauczycieli, uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, III gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli środowiska oświatowego, kulturalnego, samorządowego i wszystkich zainteresowanych z Przemyśla i powiatu przemyskiego.

Tematem  wykładu literackiego były najważniejsze motywy literackie od czasów romantyzmu do 1989 roku, towarzyszące Polakom w drodze do odzyskania niepodległości po czasach zaborów, II wojny światowej i komunizmu. W tekście i w towarzyszącej wykładowi prezentacji multimedialnej pojawiły się fragmenty „Dziadów cz. III” i Epilogu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, twórczości Juliusza Słowackiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana  Żeromskiego, Zbigniewa Herberta, testament Ryszarda Siwca, ballady Jacka Kaczmarskiego i Krzysztofa Dowgiałły. Motywy literackie zostały uzupełnione motywami muzycznymi Fryderyka Chopina i Krzysztofa Pendereckiego oraz malarstwem Stefana Centomirskiego.

Wykład połączony z niepodległościowym happeningiem zostanie zaprezentowany także w naszej szkole, we współpracy z panią Ewą Wójcik i Anną Sawicką we wtorek, 13 listopada.

           

Tagi: