II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Nadanie imienia Józefa Gwalberta Pawlikowskiego Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu

2 grudnia 2009 r. odbyło się z wielką galą nadanie imienia Józefa Gwalberta Pawlikowskiego PBW w Przemyślu. Uroczystość ta inaugurowała obchody 200 rocznicy obecności Rodu Pawlikowskich na Ziemi Przemyskiej.

W tej pięknej i podniosłej uroczystości, wśród grona licznych gości reprezentujących Ród Pawlikowskich, władze województwa podkarpackiego, powiatu przemyskiego, miasta Przemyśla, oświatowe oraz nauczycieli i dyrektorów szkół, duchownych i działaczy kultury uczestniczyła również delegacja z naszej szkoły: dyrektor Pan Artur Pich, Pani Barbara Skubisz - polonista oraz uczniowie Marek Dorożyński i Mateusz Kunysz z klasy II e. Jednym z punktów programu było wręczenie nagród laureatom Konkursu Literackiego pt. "Medyka za Pawlikowskich w latach 1809 - 1939".

Laureatami tego konkursu zostali uczniowie z II liceum : Marek Dorożyński i Mateusz Kunysz. Mieli przyjemność otrzymać dyplomy i nagrody za zajęcie pierwszego miejsca z rąk Honorowego Gościa Pana Kaspra Pawlikowskiego, prawnuka patrona biblioteki. Warto wspomnieć, że Pan Kasper jest synem Anieli i Michała Pawlikowskich - ostatnich właścicieli Medyki, a ze strony matki jest wnukiem znakomitej poetki Maryli Wolskiej, siostrzeńcem pisarki Beaty z Wolskich Obertyńskiej.