II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Odbiór świadectw dojrzałości

Świadectwa dojrzałości wydawane będą w sekretariacie szkoły w dniu 4 lipca br.(czwartek) wg poniższego harmonogramu. Uczniowie klas trzecich wchodzą pojedynczo alfabetycznie z dowodem osobistym. Osoby posiadające pełnomocnictwo proszone są również o przestrzeganie powyższej zasady.

  • Klasa 3a godz. 9:00
  • Klasa 3b godz. 9:45
  • Klasa 3c godz. 10.30
  • Klasa 3d godz. 11.15

Przerwa 12:00

  • Klasa 3e godz. 12:30
  • Klasa 3f godz. 13:15


Absolwenci z wcześniejszych roczników odbierają świadectwa, aneksy i zaświadczenia w godzinach 13:45- 15:00.