II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Olimpiada biologiczna - wyróżnienie

Uczennica klasy III L Katarzyna Chojnacka brała udział w zawodach XXXV Olimpiady Biologicznej, które odbyły się 14 stycznia 2006 w Rzeszowie. Za swoją prace ornitologiczną pt.: "Badanie liczebności i analiza populacji Żołny (Merops apiaster) na terenie powiatu przemyskiego", (opiekun, mgr Piotr Uberman) otrzymała jedno z pięciu równorzędnych wyróżnień.

O Żołnie:
Żołna jest gatunkiem wpisanym do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. W kraju można ją obserwować tylko w okolicach Przemyśla i na terenie Lubelszczyzny, w okresie lęgowym tj. od końca maja do końca sierpnia. We wrześniu Merops apiaster odlatuje do Afryki, gdzie zimuje. W roku 2005 na terenie powiatu przemyskiego stwierdzono gniazdowanie 17 par tego niezwykle ciekawego gatunku.