II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Poezja to biografia emocjonalna

Takie i inne próby określenia, czym jest poezja, w jaki sposób powstaje, jak zaczyna żyć swoim własnym życiem niezależnie od intencji autora – to problemy, które były głównym tematem podczas spotkania młodzieży z poetami: Anną Piwkowską, Józefem Baranem i Tomaszem Jastrunem.

Poeci, którzy uczestniczyli w XIX cyklu pt. Ogrody Poetów, 24 września zostali zaproszeni do naszej szkoły. Młodzież miała okazję bliżej poznać wybitnych twórców współczesnej literatury, porozmawiać z nimi, zadać wiele nurtujących pytań. Także nasi goście zyskali nowe doświadczenia, ponieważ otrzymali od uczniów informację zwrotną – jak młodzi ludzie interpretują ich wiersze. Józef Baran mógł obejrzeć interpretację wiersza „Mam 25 lat” w postaci inscenizacji, pani Anna Piwkowska wysłuchała pisemnych krótkich interpretacji jej poezji, a pan Tomasz Jastrun z zaciekawieniem wysłuchał krótkich impresji na temat swoich wierszy. Ten swoisty feedback przygotowała klasa 2b. Natomiast uczennica klasy 1b Katarzyna Deręgowska na początku spotkania przedstawiła zebranym pięknie przygotowane prezentacje drogi twórczej zaproszonych gości.

W spotkaniu z poetami uczestniczyły klasy licealne: 1b, 2b i 3b z gimnazjum oraz nauczyciele: Małgorzata Wilgucka, Monika Maciewicz, Robert Świdnicki i Ewa Wójcik.

Młodzież chętnie zadawała pytania, wywiązywały się rozmowy, dyskusje i przeznaczony na spotkanie czas upłynął nie wiadomo kiedy. Rozstaliśmy się z poczuciem niedosytu, ale takiego kreatywnego, który mobilizuje, by takich spotkań odbywało się więcej.

Monika Maciewicz