II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Ralf Auris z Centrali Szkolnictwa Zagranicznego w Niemczech z wizytą w naszej szkole

18.10.2017r był dniem poświęconym językowi niemieckiemu z powodu wizyty w naszym liceum Pana Ralfa Aurisa z Centrali Szkolnictwa Zagranicznego w Niemczech.

Dzień rozpoczęliśmy bardzo pracowicie od pilotażowego egzaminu DSD II, który odbył się na kilka tygodni przed właściwym egzaminem DSD II dla klas trzecich. W pilotażu wzięli udział uczniowie 2DSD- Weronika Benedyk (2e) i Bartłomiej Haszczyn (2d), którzy musieli zmierzyć się z zadaniami typowymi dla ustnego egzaminu DSD II, czyli z krótkim wykładem na wybrany temat  oraz wcześniej przygotowaną prezentacją. Weronika opowiadała o tym, czy wizyty u psychoterapeuty są koniecznością czy modą, Bartek zaś rozważał, czy Unia Europejska ma jeszcze przyszłość.

Egzamin obserwowali uczniowie 3DSD oraz chętni uczniowie z klas drugich i pierwszych realizujący program DSD II, którzy mieli możliwość wyrażenia swoich spostrzeżeń  po obu obejrzanych egzaminach i odpowiadania na pytania naszego eksperta.  Pilotaż był na pewno cennym doświadczeniem dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu DSD II.

Kolejnym ważnym punktem tego dnia była uroczystość rozdania dyplomów DSD I tegorocznym absolwentom klas trzecich gimnazjów DSD. Dyplomy otrzymało 32 uczniów z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 3  oraz Gimnazjum nr 4  w Przemyślu. Gimnazjalistom towarzyszyli w tej uroczystości dyrektorzy przemyskich szkół DSD, nauczyciele języka niemieckiego i rodzice. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także Pani Wizytator Małgorzata Sobczyńska – Maroń z przemyskiego oddziału KO oraz Pan Inspektor Robert Sosnowski z Wydziału Edukacji UM Przemyśla. Gospodarz uroczystości – Pan Dyrektor II LO Mariusz Zamirski podziękował wszystkim , dzięki którym projekt DSD w Przemyślu pomyślnie się rozwija- Ministerstwu Edukacji Niemiec, Kuratorium Oświaty, Urzędowi Miasta Przemyśla, dyrektorom przemyskich szkół, nauczycielom i rodzicom. Pan Ralf Auris wraz  z nauczycielkami trzech przemyskich gimnazjów- Barbarą Karnas, Marią Rabską i Aneta Ligęzą wręczył dyplomy DSD I i A2 tegorocznym absolwentom gimnazjów .

Uroczystość uświetniły dwa skecze w wykonaniu naszych uczniów z klas pierwszych i drugich DSD oraz tradycyjne odśpiewanie Ody do radości przez uczennice Gimnazjum Morawa – Agnieszkę Bąk i Emilię Popławską przy akompaniamencie Iwony Mazurek z Gimnazjum Morawa i Gabrieli Wołoszyn z II LO. Na zakończenie nasi pierwszoklasiści w podziękowaniu swoim nauczycielkom z gimnazjum za przygotowanie do egzaminu DSD I  zaśpiewali piosenkę „Seite an Seite” (ramię w ramię).

Nad całością uroczystości czuwali nasi konferansjerzy- Weronika Benedyk (2e) i Dawid Perłak (2f) oraz sekcja techniczna, czyli Karol Hamielec (3a), Patryk Dykas (3a) oraz Paweł Gardecki (1a).