II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Rok Sienkiewiczowski - uczniowie 1 d na konferencji naukowej

Z inicjatywy biblioteki szkolnej 30 marca 2016 roku uczniowie klasy 1 d uczestniczyli w konferencji naukowej poświęconej Henrykowi Sienkiewiczowi. Konferencja została zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu. Prelegentami byli profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Kazimierz Maciąg i dr hab. Artur Timofiejew, profesor UMCS w Lublinie.

Pierwszy z nich wygłosił referat pt.: Krzepienie serc – naczelna idea Trylogii w kontekście epoki rozbiorów, w którym przedstawił genezę literacką twórczości Sienkiewicza.

 Artur Timofiejew w swoim wykładzie pt.: Proza Henryka Sienkiewicza wobec tradycji romantycznych  scharakteryzował m. in. bohatera zbiorowego – szlachtę polską oraz przedstawił kult rycerza bez skazy.

Urozmaiceniem spotkania była inscenizacja wybranych fragmentów prozy Sienkiewicza w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemyślu.

Po konferencji uczniowie udzielili wywiadu radiowego dla stacji Rzeszów i mieli możliwość obejrzenia wystawy o Henryku Sienkiewiczu.