II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla

Od trzech lat uczniowie przemyskich szkół mają możliwość ubiegania się o finansowe nagrody za swoje osiągnięcia, czyli Stypendia Prezydenta Miasta. Samorząd nagradza w ten sposób wyjątkowe osiągnięcia w nauce, w olimpiadach o zasięgu ogólnopolskim, wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, a także osiągnięcia w konkursach artystycznych. Podczas ceremonii w sali reprezentacyjnej biblioteki przy ulicy Grodzkiej nie zabrakło rodziców, wychowawców oraz dyrektorów szkół. Stypednia otrzymali następujący uczniowie naszej szkoły: 

  • Klaudia Bartnicka,
  • Aleksandra Stachniak,
  • Mikołaj Popławski,
  • Piotr Stecyk,
  • Jakub Kawka.

 

GRATULUJEMY!

więcej na: 
https://przemysl.pl/55325/stypendia-prezydenta-miasta-przyznane-po-raz-trzeci.html