II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Uczniowie II LO w hołdzie wielkiemu artyście Stanisławowi Wyspiańskiemu w setną rocznicę śmierci

"Ja nie jestem, jak tylko fantazją,
ja nie jestem, jak tylko poezją,
ja nie jestem, jak tylko duszą...
Ale za mną przyjdzie moc,
poczęta z moich słów,
.........................................
ja się odrodzę czynem -
wieki żyć będę znów."
(S. Wyspiański)Dzisiaj, 28 listopada 2007 r. mija 100 lat od śmierci Stanisława Wyspiańskiego, artysty wszechstronnie utalentowanego. Był on poetą, dramaturgiem, malarzem, prekursorem sztuki użytkowej, twórcą kościelnej sztuki zdobniczej, reformatorem druku i wydawcą, inscenizatorem i pomysłodawcą "teatru ogromnego", profesorem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W swojej różnorodnej twórczości łączył skromność i rzetelność artystyczną z oryginalną wyobraźnią i wizjonerstwem. Jego działalność miała niespotykaną skalę intensywności, która oddziaływuje do czasów współczesnych.

Chcąc uczcić pamięć wielkiego artysty, Polaka, dla którego Polska miała zawsze w nadziei czas teraźniejszy i przyszły, uczniowie II LO z klasy III b zorganizowali sesję popularnonaukową. Uroczystość otworzył dyrektor szkoły, Pan Artur Pich, przypominając o tym, iż Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przeświadczony o wyjątkowym znaczeniu dorobku artystycznego twórcy dla dziedzictwa narodowego i światowego, 7 grudnia 2006 r. ogłosił rok "2007 Rokiem Stanisława Wyspiańskiego".

Sesja składała się z dwóch części. Pierwszą wypełniały referaty, odczyty i wykłady przygotowane przez uczniów i nauczycieli. Były one wzbogacane pokazem multimedialnym ukazującym wszechstronną twórczość artysty. Prezentację przygotował Paweł Witowski przy współpracy Bartosza Fila. Piękna kopia autoportretu Wyspiańskiego wyszła z "pracowni" Marcina Czarnopysia, który czuwał nad dekoracją wraz z Bogusławą Łamasz. Poprzez recytację wiersza pt. "Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić", Joanna Kata przybliżyła pragnienie artysty, który prosił o pamięć i "uśmiech dzieci". Założeniem merytorycznym sesji popularnonaukowej było ukazanie bogactwa twórczości Stanisława Wyspiańskiego na tle epoki, jego wszechstronności, nowatorstwa i oryginalności. Referaty wygłosili:

1. Ewa Skimina - "Życie rodzinne, edukacja, dom Stanisława Wyspiańskiego".
2. Joanna Kasprzyk - "Wyspiański jako dramatopisarz".
3. Katarzyna Januszczak - "Dramaturgia w sztukach Wyspiańskiego".
4. Izabela Gnot - "Symbolika w utworach Stanisława Wyspiańskiego".
5. Adrianna Sowińska - "Wyspiański jako twórca sztuk plastycznych".
6. Aneta Żołyńska - "Wyspiański jako twórca sztuki użytkowej".
7. Monika Kłos - "Patriotyzm w twórczości Stanisława Wyspiańskiego".
8. Robert Świdnicki /nauczyciel j. polskiego/ - "Echa filozofii w twórczości dramatycznej Stanisława Wyspiańskiego".
9. Barbara Skubisz /nauczyciel j. polskiego/ - "Wieszcz - Stanisław Wyspiański na tle epoki modernizmu".

Część drugą sesji stanowiła artystyczna interpretacja wybranych scen z "Wesela" Wyspiańskiego. Aktorzy - uczniowie w prezentowanych scenach przedstawili ciekawe pomysły i interpretacje tekstów, realizując je przy pomocy emanowanych przez siebie znaków, gestów, mimiki, ruchu, scenicznego kostiumu i wszelkich wykonywanych własnoręcznie rekwizytów (np. kaduceusz błazeński). Wykonawcy kreowanych postaci świetnie odtwarzali role, grali w sposób emocjonalny, z ogromnym zaangażowaniem. I tak występowali: Katarzyna Dzimira (Panna Młoda), Patryk Pruchnik (Pan Młody), Artur Gaca (Dziennikarz), Marek Rytwiński (Czepiec), Bernadeta Paczkowska (Klimina), Joanna Marczukiewicz (Radczyni), Mateusz Cieśla (Stańczyk), Cezary Kunysz (Poeta), Piotr Krawiec (Rycerz), Bartosz Kościński (Chochoł), Tomasz Wyczarski (Wernyhora), Łukasz Kiernozek (Jasiek). Muzyka w wykonaniu Ani Kudła (klasa I f) podkreślała swoistą atmosferę w końcowej scenie widowiska. Była czymś nieodzownym w budowaniu nastroju, rytmizowaniu emocji (marazmu i przebudzenia) i dookreśleniu sceny finałowej.

Chcąc przybliżyć odbiorcom recepcję przedstawionych scen "Wesela", Przemysław Mac przygotował słowo wstępne do kolejnych odsłon sztuki. Przemek wraz z Adrianną Sowińską byli konferansjerami uroczystości. W sesji popularnonaukowej ku pamięci Stanisława Wyspiańskiego - człowieka, który ukazał w poetycko-malarskiej wizji całość dziejów ojczystych - od Piastowiczów, poprzez współczesność, do zwycięskiej przyszłości - uczestniczyli uczniowie klas maturalnych wraz z nauczycielami.
 

Barbara Skubisz