II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Udział naszych uczennic w projekcie ”Sto lat - hundert Jahre”

Aleksandra Pest i Kamila Toczek (3DSD; 3b) zostały zaproszone na warsztaty  do projektu „Sto lat-hundert Jahre” zorganizowanym przez Doradztwo Centralnego Wydziału  Szkolnictwa Zagranicznego pod patronatem  Ambasady  Niemiec w Warszawie.  Dziewczęta przygotowały na pierwszym etapie   projekt  związany z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt polegał na tym, aby w lokalnej prasie z 1918roku zbadać nastroje i sytuację polityczno- społeczną z tamtego okresu, jaka panowała w naszym mieście. Ola i Kamila przygotowały projekt w języku polskim i niemieckim.

Warsztaty do projektu odbyły się  w dniach 5.12-7.12.2018r w Warszawie w Ośrodku Rozwoju Edukacji oraz Niemieckim Instytucie Historycznym . Prace oceniane były przez przedstawicieli Doradztwa Centralnego Wydziału  Szkolnictwa Zagranicznego, Ambasady Niemiec oraz Niemieckiego Instytutu  Historycznego. Uczennice miały okazję spotkać się z młodzieżą z liceów DSD z Warszawy, Szczecina, Wrocławia, Poznania, Krakowa, Kielc i Wieliczki
oraz współuczestniczyć  w warsztacie. Uczestnicy projektu pracowali w dwóch dużych grupach, w których wspólnie przygotowali dwa plakaty ilustrujące  ich wcześniejsze prace badawcze na podstawie lokalnej prasy z listopada 1918 roku. Efekty pracy grupowej wsparte plakatami uczestnicy projektu przedstawili Panu Ambasadorowi RFN Rolfowi Nikelowi podczas spotkania w ambasadzie. Nad całością warsztatów czuwał p. Karl-Martin Everding – koordynator programu DSD w Polsce północnej.

W programie warsztatów bardzo ciekawa była projekcja filmu o przyjaźni Józefa Piłsudskiego z hrabią Harrym Kesslerem „Der Marschall und der Mann der Welt”, wizyta w Niemieckim Instytucie Historycznym oraz zwiedzanie Muzeum Żydów Polskich „Polin” i zwiedzanie miejsc pamięci  poświęconych pomordowanym w okresie II wojny światowej Żydom.

Udział w warsztatach był dla obu uczennic na pewno interesującym doświadczeniem, podczas którego mogły dowiedzieć się więcej o kulisach odzyskania przez Polskę niepodległości  i o nastrojach Polaków z roku 1918. Jednocześnie warsztaty były świetną okazją do treningu języka niemieckiego.