II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Warsztaty Erasmus+ w II LO

30 listopada 2018 roku w II LO odbyły się warsztaty dotyczące pracy kadry nauczycielskiej w ramach programu  Erasmus + „ Kształcimy obywateli zjednoczonej Europy” i jego korzyści dla działalności edukacyjnej szkoły. Warsztaty, na które zaproszono nauczycieli przemyskich szkół, zostały zorganizowane przez nauczycieli II LO biorących udział w programie Erasmus+.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z programem Erasmus+, organizatorzy  podzielili się swoimi doświadczeniami z mobilności, które są realizowane od lipca 2018 oraz przedstawili działania jakie podejmują. Zaproszeni goście mogli również zapoznać się z zaprezentowanymi materiałami do wykorzystania dla własnych potrzeb.