II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Aktualności

Spotkanie z Melpomeną

W dniu 15 grudnia 2006r. uczniowie klas humanistycznych II b i II f mieli przyjemność obejrzeć w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie spektakl pt. "Piaskownica", w obsadzie Magdaleny Kozikowskiej i Kornela Pieńko, w reżyserii Jarosława Fedoryszyna i scenografii Ali Fedoryszyn.

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu informuje, że zgodnie z § 20 pkt. 1 i 4 Statutu, zwołuje walne zebranie członków Stowarzyszenia na dzień 20.12.2006 r. o godz. 18.00 w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Glazera 44.

Proponowany porządek obrad walnego zebrania jest następujący:
 

Wyjazd do Plymouth w ramach programu Sokrates Comenius

W dniach od 12 do 16 listopada 2006 delegacja uczniów naszej szkoły pod opieką p. prof. Katarzyny Styś i p. prof. E. Miśkowicz-Cichockiej odwiedziła w ramach programu Socrates Comenius szkołę partnerską - Hele's School w Plymouth.

88 rocznica odzyskania niepodległości

"Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być
można: Sobą!"
(L. Staff)

Obchody 100 - lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego imienia prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu Trzeci dzień uroczystości - niedziela 29 października 2006 r.

Trzeci dzień obchodów 100 - lecia szkoły miał wymowę patriotyczną. Uroczystości złożenia hołdu i uczczenia bohaterstwa Przemyskich Orląt , uczniów szkoły, poległych w walkach o obronę wschodnich granic Polski rozpoczęła się o godzinie 10. Na placu przed Pomnikiem Orląt zebrali się zaproszeni goście, umundurowana młodzież ze Związku Strzeleckiego Strzelec, absolwenci, nauczyciele, rodzice uczniów oraz mieszkańcy Przemyśla.

Obchody 100 - lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego imienia prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu Składanie kwiatów na grobach zmarłych nauczycieli

"Opuszczającym świat"

"Nie przeminie wszystko, nie przeminie -
kwiaty nie powiędną,
choćby przyszło ręce nam złożyć
i po prostu na zawsze zasnąć.

Pamięć czystej przyjaźni zostanie..."

Słowa księdza Jana Twardowskiego mogą stanowić motto do programu końcowej części uroczystości Jubileuszowych z okazji 100 - lecia II LO. Po spotkaniu przy pomniku Orląt Przemyskich wszyscy udali się na cmentarz, aby na grobach zmarłych nauczycieli złożyć kwiaty i zapalić znicze..

Obchody 100 - lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego imienia prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu Drugi dzień uroczystości - sobota 28 października 2006 r.

"Młodości, ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca
ludzkości całe ogromy przeniknij z końca do końca(...)."
(A. Mickiewicz)

Obchody 100 - lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego imienia prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Sto lat "Morawy" - to hasło, które widniało podczas uroczystości Jubileuszowych w II Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. Szacownej Jubilatce minęło sto lat! Cały wiek! Sto lat historii, sto lat wspomnień...

Obchody 100 - lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego imienia prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu Pierwszy dzień uroczystości - piątek 27 października 2006 r.

Kilka minut po godzinie 10.00 Pan Dyrektor Artur Pich przywitał wszystkich zgromadzonych w Hali Sportowej w Przemyślu. Minutą ciszy została uczczona pamięć tragicznie zmarłej Ani. W imieniu Absolwentów głos zabrał Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów, Pan Marek Osiadacz, który serdecznie przywitał zaproszonych gości i młodzież szkolną.

Film o Ojcu Świętym - Janie Pawle II

18 października 2006 roku młodzież naszej szkoły obejrzała film pt. "Karol - Papież, który pozostał człowiekiem". Film był ogromnym przeżyciem dla nauczycieli i uczniów. Pozwolił przypomnieć postać wielkiego Polaka, człowieka, który ukochał całą ludzkość.

Strony