II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Aktualności

Msza święta z okazji Dnia Edukacji

17 października 2006 roku w kościele XX Salezjanów odbyła się z okazji Dnia Edukacji Msza Święta celebrowana przez księdza biskupa Adama Szala. Msza miała bardzo uroczysty charakter. Przy ołtarzu obok księdza biskupa w asyście uczestniczyli: ksiądz proboszcz z kościoła Salezjanów, ksiądz proboszcz z parafii Bożego Miłosierdzia, księża katecheci oraz poczty sztandarowe ze szkół. W Mszy Świętej wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i uczniowie ze szkół należących do parafii księży Salezjanów. Oprawę muzyczną Mszy Świętej przygotowali uczniowie z II LO.

Dzień Edukacji Narodowej w II LO

Na początku tygodnia w pokoju nauczycielskim i na tablicach ogłoszeń pojawiły się plakaty - zaproszenia na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W środę, 11 października przewodniczący Samorządu Uczniowskiego osobiście zapraszali nauczycieli II LO na spotkanie 13 października. I trzeba powiedzieć, że nie była to pechowa trzynastka.

Wycieczka edukacyjna klasy III f do Pragi i Drezna

W dniach od 9 do 14 października 2006 r. nasza klasa, III f zwiedzała zabytki Pragi i Drezna. Była to już trzecia wycieczka klasy organizowana przez wychowawcę Panią prof. Barbarę Skubisz.

Na pierwszą wycieczkę pojechaliśmy nad Bałtyk, gdzie zwiedzaliśmy zabytki Gdańska, oceanarium w Gdyni, muzea - okręty, zamek w Malborku. Pobyt na "zielonej szkole" w Jastrzębiej Górze dał początek naszej znajomości. Celem tej wycieczki były nie tylko wrażenia poznawcze, ale także bliższe "zjednoczenie" klasy, pełna integracja.

Pielgrzymka klas maturalnych z II LO do Częstochowy

7 października 2006 roku, zgodnie ze szkolną tradycją, klasy maturalne odbyły pielgrzymkę na Jasną Górę, by wspólnie pomodlić się o pomyślność egzaminu dojrzałości. Wyjazd zorganizowany został przez siostrę Miriam i Księży Katechetów uczących w naszej szkole.

Otrzęsiny klas pierwszych

W czwartek 5.10.2006 od 17:00 do 21:00 trwały otrzęsiny klas pierwszych.

Impreza rozpoczęła się od zadań i konkursów dla pierwszoklasistów: przenoszenia mleka z miski do kubka za pomocą słomki, tańczenia w parach na gazecie, karmienia drugiej osoby jabłkiem. Odbyły się także Wybory Miss (zwyciężyła dziewczyna z kl 1l) oraz Mistera (zwyciężył uczeń z kl. 1f) klas pierwszych. A później rozpoczęła się upragniona przez wszystkich dyskoteka.

Jacek Galanty

Darmowe szkolenia informatyczne dla nauczycieli

Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych - największy w Polsce dostawca szkoleń informatycznych dla nauczycieli realizuje projekt szkoleń informatycznych "Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie ICT" (technologie informacyjne i komunikacyjne) - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Matura 2007

Prosimy uczniów klas trzecich o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi egzaminu maturalnego w 2007 r., znajdującymi się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

Ustny egzamin maturalny z j. polskiego

Przedstawiamy propozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego na rok szkolny 2006/2007 przygotowane w II LO w Przemyślu. Więcej...

Wybory do Samorządu Uczniowskiego II LO

Informujemy wszystkich uczniów, iż Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok 2006/2007 odbędą się 9 października 2006r.

Od 20 września 2006r. należy przeprowadzić wybory w II klasach w celu wyłonienia kandydatów.

Kryteria kandydata do SU

Pomoc materialna dla uczniów: stypendium unijne, stypendium szkolne, zasiłek szkolny

Młodzież naszej szkoły może ubiegać się o wyżej wymienione stypendia/zasiłek po spełnieniu odpowiednich kryteriów. Prosimy o zapoznanie się z załącznikami. Ostateczny termin składania wniosków o stypendia do pedagoga szkolnego z kompletem dokumentów upływa: 12 września (stypendia unijne) i 15 września (stypendia szkolne). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym w celu pobrania wniosku i uzyskania informacji.

Załączniki:

Strony