II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Aktualności

Pisemny egzamin maturalny z biologii

Pisemny egzamin maturalny z historii

Pisemny egzamin maturalny z informatyki

Pisemny egzamin maturalny z języka łacińskiego

Pisemny egzamin maturalny z matematyki

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

Ustne matury z języka polskiego i języków obcych

Dyskoteka na przywitanie wiosny

Od godziny 17,00 do 21,00 w szkolnej sali gimnastycznej zorganizowano dyskotekę (opieka - prof. R. Paśko).

Dni otwarte

Dni Otwarte Szkoły zorganizował Samorząd Uczniowski pod opieką prof. B.Jasińskiej - Jurek. Reprezentanci różnych klas oprowadzali przybyłe grupy po budynku szkolnym. Zapoznano zwiedzających z historią II LO, z różnymi typami nagród przyznawanych uczniom naszej szkoły. Przedstawiciele poszczególnych klas informowali o specyfice danych kierunków, rozdawali ulotki informacyjne.

Strony