II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Aktualności

Pielgrzymka klas maturalnych z II LO do Częstochowy

7 października 2006 roku, zgodnie ze szkolną tradycją, klasy maturalne odbyły pielgrzymkę na Jasną Górę, by wspólnie pomodlić się o pomyślność egzaminu dojrzałości. Wyjazd zorganizowany został przez siostrę Miriam i Księży Katechetów uczących w naszej szkole.

Otrzęsiny klas pierwszych

W czwartek 5.10.2006 od 17:00 do 21:00 trwały otrzęsiny klas pierwszych.

Impreza rozpoczęła się od zadań i konkursów dla pierwszoklasistów: przenoszenia mleka z miski do kubka za pomocą słomki, tańczenia w parach na gazecie, karmienia drugiej osoby jabłkiem. Odbyły się także Wybory Miss (zwyciężyła dziewczyna z kl 1l) oraz Mistera (zwyciężył uczeń z kl. 1f) klas pierwszych. A później rozpoczęła się upragniona przez wszystkich dyskoteka.

Jacek Galanty

Darmowe szkolenia informatyczne dla nauczycieli

Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych - największy w Polsce dostawca szkoleń informatycznych dla nauczycieli realizuje projekt szkoleń informatycznych "Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie ICT" (technologie informacyjne i komunikacyjne) - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Matura 2007

Prosimy uczniów klas trzecich o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi egzaminu maturalnego w 2007 r., znajdującymi się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

Ustny egzamin maturalny z j. polskiego

Przedstawiamy propozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego na rok szkolny 2006/2007 przygotowane w II LO w Przemyślu. Więcej...

Wybory do Samorządu Uczniowskiego II LO

Informujemy wszystkich uczniów, iż Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok 2006/2007 odbędą się 9 października 2006r.

Od 20 września 2006r. należy przeprowadzić wybory w II klasach w celu wyłonienia kandydatów.

Kryteria kandydata do SU

Pomoc materialna dla uczniów: stypendium unijne, stypendium szkolne, zasiłek szkolny

Młodzież naszej szkoły może ubiegać się o wyżej wymienione stypendia/zasiłek po spełnieniu odpowiednich kryteriów. Prosimy o zapoznanie się z załącznikami. Ostateczny termin składania wniosków o stypendia do pedagoga szkolnego z kompletem dokumentów upływa: 12 września (stypendia unijne) i 15 września (stypendia szkolne). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym w celu pobrania wniosku i uzyskania informacji.

Załączniki:

Inauguracja roku szkolnego 2006/2007 w II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu

"Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wygaśnie, jeśli potrafisz je odszukać" (Marek Aureliusz). Zacytowane słowa stanowiły motto inauguracyjnego wystąpienia Dyrektora II LO, Pana mgra Artura Picha. Refleksja ta była skierowana do wszystkich obecnych na uroczystości.

Polsko-niemiecki projekt na wyspie Usedom (Niemcy)

Od 3 do 8 września 2006 r. uczniowie II LO im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu i Goerdeler-Gymnasium w Paderborn realizowali wspólnie projekt: "Pojednanie nad grobami - Praca dla Pokoju" pod kierunkiem nauczycieli Beate Nieke, Manfreda Joachima, Elżbiety Malczyńskiej i Ewy Godzień.

Miejscem spotkania obu grup była miejscowość Kamminke na wyspie Uznam, tuż za polską granicą w Ośrodku Spotkań Młodzieży Golm.

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2006/2007

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w II LO odbędzie się 4 września 2006 roku o godzinie 9.30. Wcześniej o godzinie 8.00 zostanie odprawiona msza św. w Kościele Salezjanów. Po oficjalnej uroczystości rozpoczęcia, która będzie miała miejsce na dziedzińcu szkolnym lub na sali gimnastycznej w razie deszczu, nauczyciele-wychowawcy spotkają się ze swoimi klasami w salach lekcyjnych.

Strony