II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Inauguracja roku szkolnego 2006/2007 w II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu

"Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wygaśnie, jeśli potrafisz je odszukać" (Marek Aureliusz). Zacytowane słowa stanowiły motto inauguracyjnego wystąpienia Dyrektora II LO, Pana mgra Artura Picha. Refleksja ta była skierowana do wszystkich obecnych na uroczystości.

Inauguracja roku szkolnego 2006/2007 rozpoczęła się od Mszy Świętej w kościele XX Salezjanów. O godz. 9.30 na podwórzu szkolnym odbyła się dalsza część uroczystości, którą prowadził dyrektor liceum. Na wstępie przywitał honorowych gości: Pana Roberta Chomę - prezydenta miasta Przemyśla, Pana Wiesława Jurkiewicza - wiceprezydenta, Pana Wojciecha Inglota - honorowego konsula Ukrainy, przyjaciela naszej szkoły, mecenasa społeczności uczniowskiej w II LO, Pana Henryka Drabika - kierownika Oddziału Kuratorium Oświaty w Przemyślu, Pana Kazimierza Steca - przewodniczącego Rady Rodziców w II LO.

Pan dyrektor w swoim wystąpieniu skierował wiele ciepłych słów do uczniów i nauczycieli. Życzył młodzieży wytrwałości w dążeniu do celu, wzajemnego zrozumienia, otwartych pomysłów i wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym. Apelował, aby wykorzystała swoje możliwości, rozwijała talenty i pasje. Serdecznie powitał grono nauczycielskie, zwracając się z prośbą o zaangażowanie i współpracę w dziele nauczania i wychowania. Zwrócił się także do rodziców z prośbą o pomoc i stały kontakt ze szkołą.

Po wystąpieniu Pana dyrektora głos zabrał prezydent miasta Przemyśla, Pan Robert Choma. Złożył dyrekcji, gronu pedagogicznemu i młodzieży serdeczne życzenia. Zachęcał uczniów do wykorzystania szansy, jaką daje im nauka w liceum, by w przyszłości mogli zrealizować swoje marzenia, dostając się na prestiżowe uczelnie.
W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pana Macieja Karasińskiego, wystąpił Pan Henryk Drabik, kierownik Oddziału KO w Przemyślu. Odczytał list, w którym kurator przekazał życzenia dla nauczycieli, uczniów i pracowników oświaty.

Podczas uroczystości inauguracyjnej odbyło się wręczenie nagród ufundowanych przez prof. Zbigniewa Brzezińskiego, które przyznawane są każdego roku wybitnym absolwentom II LO. Nagrody wręczali członkowie kapituły: Pan Robert Choma, prezydent miasta Przemyśla i Pani Agata Trzpis. Za osiągnięcia w nauce nagrody otrzymały: Kinga Malec i Magdalena Śliwa. Natomiast za pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska nagrody wręczono Mateuszowi Rutkowskiemu i Annie Piturze. Laureaci otrzymali od Pana prof. Brzezińskiego nagrody pieniężne oraz listy gratulacyjne.

Ważnym elementem uroczystości inauguracyjnej było "pasowanie" uczniów klas pierwszych i wręczenie im legitymacji szkolnych.

Po części oficjalnej nauczyciele i uczniowie udali się do klas, gdzie odbyły się pierwsze lekcje organizacyjne.

Barbara Skubisz