II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne inauguracja roku szkolnego 2020/21 odbędzie się  według następującego porządku:

  • godzina 9:00 -  klasy 1A i 1B spotkanie na dziedzińcu wewnętrznym szkoły, 

a w przypadku niepogody w holu na I piętrze, następnie  uczniowie z wychowawcą udadzą się do wyznaczonych sal

  • godzina 9:20 -  klasy 1C i 1D spotkanie na dziedzińcu wewnętrznym szkoły, 

a w przypadku niepogody w holu na I piętrze, następnie  uczniowie z wychowawcą udadzą się do wyznaczonych sal

  • godzina 9:40 -  klasy 1E i 1F spotkanie na dziedzińcu wewnętrznym szkoły, 

a w przypadku niepogody w holu na I piętrze, następnie  uczniowie z wychowawcą udadzą się do wyznaczonych sal

  • godzina 10:00 -  klasy drugie od A do F odbędą spotkania z wychowawcą w wyznaczonych salach. Uczniowie  klas 2A, 2B, 2C, wchodzą do szkoły wejściem głównym, natomiast uczniowie z klas 2D, 2E, 2F wchodzą do szkoły wejściem E /od strony internatu obok sali wspinaczkowej/

  • godzina 10:15 -  klasy drugie od G do L odbędą spotkania z wychowawcą w wyznaczonych salach. Uczniowie  klas 2G, 2H, 2I, wchodzą do szkoły wejściem głównym, natomiast uczniowie z klas 2J, 2K, 2L wchodzą do szkoły wejściem E /od strony internatu obok sali wspinaczkowej/

  • godzina 10:30 -  klasy trzecie od A do F odbędą spotkania z wychowawcą w wyznaczonych salach. Uczniowie  klas 3A, 3B, 3C, wchodzą do szkoły wejściem głównym, natomiast uczniowie z klas 3D, 3E, 3F wchodzą do szkoły wejściem E /od strony internatu obok sali wspinaczkowej/

Wszystkich obowiązują zasady bezpieczeństwa, w przestrzeniach publicznych, korytarzach  w miarę możliwości należy zachować dystans społeczny przynajmniej 1,5 m oraz zasłaniać usta i nos,  należy ograniczyć formy przywitania.

 

 

Przydział klas do sal w dniu 1.09.2020

 

Klasa

Nr sali

I a

220

I b

213

I c

206

I d

103

I e

004

I f

204

II a

201

II b

120

II c

mała sala gimnastyczna

II d

117

II e

209

II f

101

II g

203

II h

113

II i

208

II j

114

II k

106

II l

8

III a

104

III b

122

III c

222

III d

105

III e

102

III f

202