II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Informacja o rekrutacji uzupełniającej

Przedstawiamy harmonogram przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej:

  • od dnia 7.07.2015 r. od godz. 10.00 do dnia 8.07.2015 r. do godziny 10.00 - składanie podań do szkół;
  • w dniu 8.07.2015 r. do godz. 14.00 - opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym;
  • w dniu 9.07.2015 r. do godz. 14.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  • w dniu 9.07.2015 r. do godz. 14.30 - opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym oraz wolnych miejsc;
Tagi: