II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

M@T.e-maniak - polska matematyka w stylu fińskim

W sierpniu 2010 roku ruszył projekt innowacyjny "Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM".

Odnosząc się do doskonałych doświadczeń fińskich w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych, pracownicy Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie rozpoczęli wdrażanie nowych rozwiązań edukacyjnych w polskich szkołach. Nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie, jako jedna z trzech szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego.
 

 1. Ogólne informacje:
  • Projekt innowacyjny, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Czas trwania: od sierpnia 2010 - do końca czerwca 2013 r.
  • Projekt jest realizowany na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego przy współpracy z University of Helsinki
  • Projekt został nagrodzony za ideę! MEN uznało ten projekt za najbardziej wartościowy projekt innowacyjny dotyczący kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych
 2. Cele projektu:
  • Wdrożenie innowacyjnych i atrakcyjnych rozwiązań dydaktycznych pozwalających na indywidualizację nauczania
  • Zwiększenie dostępu do innowacyjnych i efektywnych metod i narzędzi dydaktycznych opracowanych na podstawie doświadczeń University of Helsinki
 3. Produkt:
  • Kompleksowy Model Kształtowania Kompetencji Kluczowych (KMKKK), na który składa się: System diagnozy 3 kluczowych kompetencji: matematyki, ITC i przedsiębiorczości (testy psychologiczne badające: nastawienie uczniów do rozwijania danej kompetencji, indywidualny potencjał uczniów oraz ich preferencje i styl uczenia się) System monitorowania rozwoju kompetencji (m.in. testy, blogi, scenariusze wywiadów nauczyciel-uczeń) System motywowania uczniów (m.in. filmik prezentujący succes stories, model "oceniania dla uczenia się", scenariusze wycieczek i zielonych szkół, quizy...) Innowacyjne pomoce i materiały dydaktyczne, np. scenariusze lekcji nieszablonowych i spoza podst. programowej, zestawy zadań, e-learningi, gra strategiczna)
  • Produkt będzie upowszechniony poprzez:
   • Kurs doskonalenia zawodowego, współpracę z ekspertami, osobami zarządzającymi systemem edukacyjnym i z nauczycielami
   • Dystrybucję publikacji
   • Platformę edukacyjną Moodle

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: www.matemaniak.pl