II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.10.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzam w II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu system pracy na odległość od dnia 19.10.2020 r.
Zasady pracy zdalnej w wariancie C zostały opisane w regulaminie pracy szkoły w systemie hybrydowym /mieszanym/ oraz systemie na odległość w II Liceum Ogólnokształcącym im. Prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty szkolne. Wszystkich zobowiązuję do zapoznania się z zapisami co pozwoli na współpracę i właściwą komunikację w relacjach uczeń, nauczyciel, rodzic.
Każda lekcja będzie trwała 30 minut, a przerwy 15 minut. Harmonogram godzinowy zajęć znajduje się poniżej. 
Równocześnie wprowadzam regulamin korzystania z kont G – Suite dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły, który zostanie umieszczony również na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty szkolne.  Posługiwanie się aplikacją G-Suite pozwoli na zwiększenie możliwości form i metod pracy przez nauczycieli oraz lepszą komunikację i zachowanie bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Mariusz Zamirski
Dyrektor II LO w Przemyślu

 

Harmonogram godzin podczas prowadzenia zajęć zdalnych

  • lekcja 0 – 8:00 – 8:30
  • lekcja 1 – 8:45 – 9:15
  • lekcja 2 – 9:30 – 10:00
  • lekcja 3 – 10:15 – 10:45
  • lekcja 4 – 11:00 – 11:30
  • lekcja 5 – 11:45 – 12:15
  • lekcja 6 – 12:30 – 13:00
  • lekcja 7 – 13:15 – 13:45
  • lekcja 8 – 14:00 – 14:30
  • lekcja 9 – 14:45 – 15:15