II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Nauczanie zdalne - informacja

Szanowni Rodzice, Droga Młodzieży

W związku z wejściem z dniem 25.03.2020 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że obowiązuje wszystkich uczniów udział w zdalnym nauczaniu w formie przedstawionej przez dyrekcję szkoły.

W związku z tym zobowiązuję uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu do realizacji postanowień, które przedstawiłem,wysyłając poprzez system dziennika elektronicznego do każdego z Was.

Jeżeli ktoś jeszcze nie zapoznał się z treścią, proszę o pilne przeczytanie wiadomości na portalu LIBRUS Synergia lub na stronie szkoły tutaj (zakładka Szkoła/Dokumenty szkolne)

Mariusz Zamirski
Dyrektor II LO