II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Nie płacz, to tylko krzyż, przecież tak trzeba... (ks. Jan Twardowski)

Z głebokim żalem, pogrążeni w smutku i żałobie zawiadamiamy, że 14 II 2006 r. zmarł Pan mgr August Partyński długoletni dyrektor II LO im K. Morawskiego.

W zmarłym tracimy serdecznego przyjaciela, życzliwego człowieka o szlachetnym i otwartym sercu. Nasz Pan Dyrektor był oddanym nauczycielem i pedagogiem, niezwykle cenionym i ukochanym przez młodzież.

Nauczyciele, pracownicy i młodzież II LO

 

Księga Kondolencyjna