II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Odbiór świadectw maturalnych

Zapraszamy absolwentów do odbioru świadectw maturalnych w sekretariacie szkoły w dniu 3 lipca 2018 r. według poniższego harmonogramu.

 

III A

9:00

III C

9:30

III D

10:00

III E

10:30

III F

11:00

przerwa

11:30

III G

12:00

absolwenci

13:00 – 14:00

 

Po odbiór dokumentów prosimy się zgłaszać z dowodami  osobistymi!