II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Odwołanie zajęć

W związku z decyzją Ministra  Edukacji Narodowej o zamknięciu wszystkich placówek edukacyjnych odwołujemy zajęcia w II LO w terminie 12.03.2020 - 25.03.2020. Prosimy o śledzenie bieżących informacji na stronie szkoły.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej prosimy młodzież o pozostawanie w domu, niekorzystanie ze środkow transportu publicznego, przemieszczanie się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Czas wolny od zajęć dydaktycznych proszę wykorzystać na naukę własną w domu i utrwalanie przerobionego materiału. Na dzień dzisiejszy terminy egzaminów zewnętrznych pozostają bez zmian.

 

Mariusz Zamirski

dyrektor II LO