II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Pomoc materialna dla uczniów: stypendium unijne, stypendium szkolne, zasiłek szkolny

Młodzież naszej szkoły może ubiegać się o wyżej wymienione stypendia/zasiłek po spełnieniu odpowiednich kryteriów. Prosimy o zapoznanie się z załącznikami. Ostateczny termin składania wniosków o stypendia do pedagoga szkolnego z kompletem dokumentów upływa: 12 września (stypendia unijne) i 15 września (stypendia szkolne). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym w celu pobrania wniosku i uzyskania informacji.

Załączniki:

  1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta P-śla
  2. Uchwała nr 63/2005 RM w P-ślu
  3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
  4. Instrukcja do wypełnienia wniosku
  5. Stypendia unijne
  6. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów
  7. Ustawa o systemie oświaty
  8. Ustawa o pomocy społecznej