II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy uczniowie!
Z radością powitamy uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!
Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.
W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie lo2przemysl.edu.pl zakładka - szkoła, dokumenty szkolne 2020/21 i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Zostały one również umieszczone w e-dzienniku w zakładce „organizacja szkoły/ pliki szkoły”. 

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do zasad opisanych w procedurach bezpieczeństwa.

Mariusz Zamirski
Dyrektor Szkoły