II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Rekrutacja - komunikat

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna prowadzić będzie postępowanie rekrutacyjne

już od dnia 19.06.2019 w godzinach 11.00 - 15.00

20.06.2019 - dzień wolny - Boże Ciało - święto 

21.06.2019 - w godzinach 11.00 - 15.00
22.06.2019 - dzień wolny 
23.06.2019 - dzień wolny 
24.06.2019 - 
w godzinach 11.00 - 15.00
25.06.2019 - 
w godzinach 11.00 - 15.00

Szczegółowy harmonogram dostępny jest w panelach kandydata: 

https://podkarpacie-posp.edu.com.pl/kandydat

https://podkarpacie-pogim.edu.com.pl/kandydat

 

UWAGA!

Absolwenci gimnazjów zainteresowani kontynuacją programu DSD w II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu proszeni są o złożenie stosownej DEKLARACJI. Formularz deklaracji dostępny jest w komisji rekrutacyjnej i na stronie internetowej II LO (poniżej).

Nauka języka niemieckiego w ramach DSD II odbywa się w grupie międzyoddziałowej.