II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Dnia 1 września w cieple jeszcze wakacyjnego słońca przywitaliśmy nowy rok szkolny 2016/2017. Do zebranych przed szkołą nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz gości serdeczne słowa skierował dyrektor szkoły pan Mariusz Zamirski, który w tym roku rozpoczyna swoja pracę w naszej placówce. Pan dyrektor przedstawił swojego zastępcę, została nim pani Agata Trzpis. Słowa przywitania skierowała do zebranych również nowa dyrektor Gimnazjum Morawa pani Grażyna Nizińska. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w naszej szkole uświetnili swoją obecnością prezydent miasta pan Robert Choma oraz kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej pani dr Małgorzata Kuźbida.  Zwrócili się oni do uczniów ze słowami wsparcia i zachęty do nauki.

Przedstawiciel prof. Zbigniewa Brzezińskiego pan Józef Frankiewicz wręczył nagrody imienia Brzezińskiego dla uczniów, którzy w minionym roku zdobyli najlepsze wyniki w nauce i uczniów, którzy wyróżniali się pracą na rzecz szkoły i społeczeństwa. Za naukę nagrody otrzymali: Rafał Siniewicz z klasy IIIa i Łukasz Chuchra z klasy IIIg, za działalność społeczną nagrodzone zostałyuczennice klasy IIIf: Katarzyna Mielnikiewicz i Magdalena Wysocka.

Jeszcze symboliczne pasowanie na ucznia przedstawicieli klas pierwszych, odprowadzenie sztandarów i rok szkolny 2016/2017 można uznać za rozpoczęty.