II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Wybory do Samorządu Uczniowskiego II LO

Informujemy wszystkich uczniów, iż Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok 2006/2007 odbędą się 9 października 2006r.

Od 20 września 2006r. należy przeprowadzić wybory w II klasach w celu wyłonienia kandydatów.

Kryteria kandydata do SU

  • Średnia ocen końcoworoczna 4.0 i wyższa.
  • Zachowanie najniższe - dobre.
  • Opinia wychowawcy.

Wybranych kandydatów przewodniczący klasy zgłasza pisemnie podając imię i nazwisko kandydata oraz ilość uzyskanych przez niego głosów.
Zgłoszenia kandydatów proszę przekazać do komisji wyborczej lub pani prof. Bernadety Jasińskiej Jurek.
Okres zgłaszania kandydatów do 25.09.2006

Samorząd Uczniowski