II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Zakończenie roku szkolnego 2005/2006

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2005/2006 rozpoczęła się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele OO Salezjanów. Uroczystości szkolne w budynku liceum rozpoczęły się o godz. 9.30.

 

Pani dyrektor Agata Trzpis dokonała podsumowania pracy dydaktyczno-wychowawczej w minionym roku szkolnym. W swoim wystąpieniu powiedziała, że był to rok smutny dla nauczycieli, pracowników szkoły i całej społeczności uczniowskiej, gdyż z ogromnym żalem żegnaliśmy zmarłego 14 lutego 2006 r. Pana dyrektora Augusta Partyńskiego. Wydarzenie to na stałe zapisało się w sercach i pamięci wszystkich, którzy związani są z II liceum. W chwilach żałoby wszyscy nauczyciele, pracownicy i uczniowie łączyli się w bólu z rodziną Pana dyrektora, człowieka cenionego i szanowanego przez nas wszystkich. Pamięci Pana dyrektora, w dniu Jego imienin, odbył się na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu wieczór poetycko-muzyczny zorganizowany przez młodzież i nauczycieli.

Pani dyrektor podziękowała za zorganizowanie rajdu szlakiem Jana Pawła II do Kalwarii Pacławskiej, który odbył się dla uczczenia pierwszej rocznicy śmierci Ojca Świętego.

 

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce dla:

  • "Najlepszego chemika" - nagroda w wysokości 1000 $ ufundowana przez Pana Wojciecha Inglota - otrzymał ją Sławomir Wójcik z klasy II e. Był on wyróżniony w finale Olimpiady Centralnej z Chemii. W imieniu fundatora nagrodę wręczył Zbigniew Niziński;
  • "Najlepszego łacinnika" - ufundowana przez rodzinę Morawskich. Nagrodę otrzymała Barbara Kijanka z klasy II i (1200 zł) . Wręczyła ją prof. E.Wójcik, która przeczytała list gratulacyjny napisany przez córkę patrona szkoły, Panią Zofię Morawską.
  • Wyróżnieni zostali także uczniowie: Karol Trojanowski z klasy II a - laureat Centralnej Olimpiady z Języka Niemieckiego oraz Joanna Wójcik z klasy II a, która otrzymała nagrodę "Najzdolniejszego Ucznia Podkarpacia", ufundowaną przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządowe (nagroda pieniężna i rzeczowa).

Pani dyrektor wyróżniła także uczniów, którzy brali udział w konkursach matematycznych, artystycznych i zawodach sportowych różnego typu. W całej szkole 93 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.

 

Podsumowując pracę w roku szkolnym 2005/2006 Pani dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom za współpracę i ogromny wysiłek, jaki włożyli w nauczanie i wychowanie młodzieży. Na zakończenie uroczystości ks. M. Federkiewicz złożył wszystkim nauczycielom i uczniom życzenia spokojnych i udanych wakacji. Wychowawcy rozdali w klasach świadectwa, życząc swym uczniom miłego odpoczynku.

Barbara Skubisz